Medium Spirit Artist

Lorem ipsum dolor sit amet

Mijn Profiel

Iedereen wordt van nature met een gave geboren, maar de meeste mensen ontwikkelen het niet en doen er dus verder niets mee. Het leven dat achter mij ligt heeft ervoor gezorgd dat ik mijn gave beter leerde kennen en ontwikkelen. Het is juist mijn bibliotheek die ertoe heeft bijgedragen dat ik mijn boeken heb mogen uitbreiden tot het medium zijn. Opleidingen: Drie jarig Academie voor Mediumschap bij José Gosschalk

Spirit Art & mediumschap bij Elisabeth Bieze Psychic art & reading
Spirit Portraits bij Angelick Bezouwen
Kleine Tiki Kunstzinnig Dynamisch Coach/ Counselor en Train de trainer creatief.
In mijn leven heb ik heel veel intuïtief aangevoeld. Mijn interesse voor het spirituele en mystieke is altijd aanwezig geweest. Vanaf 2000 is alles in stroomversnelling gekomen en volgde ik veel intuïtieve cursussen.
Leergierig als ik was ben ik me gaan verdiepen in het mediumschap en voelde ik veel plezier tijdens de readings. Hiervoor heb ik een drie  jarige opleiding gevolgd volgens de Engelse SNU-Training and Awards standaard.


Om mijn creatieve kant helemaal tot bloei te laten komen heb ik een drie jarig cursus spirit art gevolgd. Dit resulteert het tot het maken levenstekeningen auragraph en spirit portretten.
Nu ben ik spirit art/medium met passie en liefde voor dit vak.