Medium Spirit Artist

Lorem ipsum dolor sit amet

Mediumschap


Een medium is een doorgeefluik.
Zo ga ik te werk. Door mijn energie te verhogen kom ik in de flow. De spirituele wereld verlaagt zijn energie, zodat wij op dezelfde golflengte komen te zitten. Een kanaal tussen twee werelden.
Op dit niveau kunnen we met elkaar communiceren. Via zintuigen, helderhoren, helderzien, heldervoelen, helderruiken, helderweten en helderproeven.
Hoe mooi is het om als medium contact te maken met een familieleden, vrienden of kennissen die overleden zijn die je dierbaar zijn. Het gemis dat ze er fysiek niet meer zijn.
Op het moment dat er een gevoel is dat er iemand voor jou door mag komen, probeert men door met bewijzen te komen, zodat jij weet dat het om jouw dierbare overledene gaat. Zij komen uit vrije wil en liefde en zo is dat ook voor mij.  PSYCHOmetrie

Psychometrie is het lezen van voorwerpen of foto's van mensen die zijn overgegaan.
Mocht je informatie willen weten van een persoon die nog leeft, dan is daar toestemming voor nodig. Ook hier is een wet van privacy van toepasssing. Er zijn uitzondering gevallen.
Het lezen van foto's of voorwerpen wordt ik begeleid door mijn gidsen. Dit kunnen ook dierbaren zijn. Datgene wat ik voel, ruik, zie, hoor, weet.  Het is betrouwbare informatie en hier dient men zorgvuldig mee om te gaan. Zowel medium als de ontvanger.


silvia derks