Algemene voorwaarden

Mijn doel en werkwijze Medium Silvia Derks staat voor pure kwaliteiten en zuivere doelstellingen in al haar consulten.
Mijn doelstelling is om een betrouwbare, professionele en kwalitatief zeer hoogwaardige spirituele handreiking te zijn voor mensen.

*Aansprakelijkheid Medium Silvia Derks is gevrijwaard van aanspraken door derden. Mocht je een gegronde klacht hebben, meldt dit schriftelijk per e-mail aan mij. Alle klachten worden vertrouwelijk en uiteraard serieus behandeld. Er kunnen geen rechten aan mijn spirituele- en coaching adviezen worden ontleend. Het consult impliceert paranormale en spirituele ingevingen en je verkiest zelf hoeveel waarde jij aan de gegeven inzichten en adviezen hecht en wat je ermee verkiest te doen.

*Wanneer je gebruik maakt van de persoonlijke, telefonische of e-mail consulten/diensten van Medium Silvia Derks ga je automatisch akkoord met mijn algemene voorwaarden.

* Aansprakelijkheid Medium Silvia Derks zal geen schadevergoeding uitkeren naar aanleiding van gegeven coaching adviezen of medium gesprekken. Jij blijft zoals hierboven ook beschreven staat, te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de door jou gemaakte keuze en invulling van je eigen leven.

*Voor de gegeven coaching sessies, zowel telefonisch als in praktijk is geen enkele vorm van restitutie of vergoeding mogelijk, van de door mij geleverde diensten.

*Zwijgplicht Als coach en medium heb ik een zwijgplicht en ik hecht een grote waarde aan het vertrouwen tussen jou en mij. Discretie, beroepsgeheim en zwijgplicht zijn voor mij standaard begrippen in alle contractvormen.

* Intellectuele eigendom Niets van deze site mag worden overgenomen of worden gekopieerd, zonder vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Medium Silvia Derks. Tenzij het voor jouw gemaakte auragraph,mag je het plaatsen op sociale media onder vermelding van naam en website. Silvia behoud het recht om auragraph te publiceren, altijd met respect voor de privacy van de ontvanger. 
Het auteursrecht en merkrecht van deze website behoort toe aan Medium Silvia Derks op grond van Merkrecht, Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. 

*Om de buitenwereld te laten weten dat Silvia Derks de maker van het werk is (en daarmee dus ook de auteursrechthebbende) staan naam en de datum waarop je het werk gemaakt hebt vermeldt.